Hijama & Vasten

Hijama tijdens het vasten.

Is het toegestaan, afgeraden of verboden?

Abdullah ibn Abbas overlevert dat de Profeet (صلى الله عليه و سلم) zichzelf liet behandelen met hijama terwijl hij vastende was. (Sahieh al-Bukhari, nr 5694)

Abu Sa’eed Al-Khudri overlevert dat de Profeet (صلى الله عليه و سلم) toestemming gaf aan een vastende persoon om te zitten en behandeld te worden met hijama.
 (Sharh Al- Nasai Al-Kubra, nr 3224)

De woorden ‘toestemming gaf‘ duiden erop dat het eerst verboden was en nu is toegestaan.

Shidad ibn Aws overlevert dat de Profeet (صلى الله عليه و سلم) zei:
❝Degene die hijama uitvoert en degene bij wie het wordt gedaan, beide hebben hun vasten verbroken.❞ (Sunan Ibn Maajah, nr 1681)

Deze Hadith is geabrogeerd (vervallen/ingetrokken) door vele geleerden, zoals o.a. Sheikh al-Albaani en Ibn Hazm (moge Allah hen genadig zijn).
De reden hiervoor is dat de Profeet (صلى الله عليه و سلم) later zelf hijama liet verrichten tijdens het vasten.

Dit is een sterk bewijs voor degenen die beweren dat hijama verboden is tijdens het vasten.

Anas ibn Maalik werd gevraagd:
❝Keurden jullie allen hijama af voor een vastende persoon?❞
Hij zei: ❝Nee, behalve wanneer het een persoon zwak maakt.❞ (Sahieh al-Bukhari, nr 1940)

Hier wordt dus duidelijk dat de metgezellen niet van mening waren dat hijama het vasten verbreekt, maar dat ze liever geen hijama verrichten als ze aan het vasten waren, omdat een persoon hierdoor zwak kan worden en als gevolg zijn vasten moest verbreken om te eten en te drinken.

Conclusie: Hijama is toegestaan tijdens het vasten, maar afgeraden als je bang bent om te verzwakken, waardoor jij je vasten moet verbreken.

Comments are closed.